Een gastouderbureau is een erkend bemiddelingsbureau. Ze bemiddelen en begeleiden gastouders en vraagouders. Ook lopen betalingen aan de gastouder altijd via het gastouderbureau.

Bij bemiddeling en begeleiding moet je denken aan (half)jaarlijkse evaluatie met betrekking tot de opvang maar ook gesprekken met de vraag- en gastouder.

Daarnaast zal het gastouderbureau een risico-inventarisatie uitvoeren. De opvanglocatie (inclusief tuin, als die aanwezig is) wordt dan geïnspecteerd, en eventuele verbeterpunten worden besproken. De gastouder moet hier opvolging aan geven. Alleen dan wordt een locatie door de GGD geschikt geacht om kinderen op te vangen.

Ik werk via 2 gastouderbureaus:

  • Gastouderbureau Mare (februari 2013)
  • Gastouderbureau ViaViela (augustus 2017)

Wilt u de opvang liever via een ander gastouderbureau regelen? Dan is dit in overleg mogelijk.